Onze werkwijze om Alkmaarse jongeren te helpen

Over St Maria Magdalena

Image

Onze werkwijze om jou te helpen

Ons doel is om jongeren tussen de 13 en 24 jaar afkomstig uit regio Alkmaar op weg te helpen om hun eigen plekje op onze wereld te creëren.

De stichting richt zich op het oplossen van problemen en het verwezenlijken van wensen die niet kunnen worden opgelost of verwezenlijkt door de jongere zelf, diens ouders en/of onderwijs of hulpverleningsinstanties.

Wij bieden een algehele ondersteuning dit houd in een vrijwillige coach die er speciaal voor jou is, je financiën op de rit brengen en/of houden, ondersteuning op school, werk en gebied van stage, het vinden of verschaffen van een veilige woonplek, alles wat er nodig is om te zorgen dat je weer zelfstandig en zelfredzaam word. Zodra je zelfstandig bent en alles op de rit hebt zullen wij weer loslaten.

Onze geschiedenis

Sabrina haar jeugd is niet altijd even makkelijk verlopen, hierdoor is de wens van Sabrina om jongeren te helpen begonnen. Marjan Sabrina haar schoonmoeder deelde deze wens met haar en ook Anton schoonvader wilde een verschil bieden voor jongeren die een minder goede start hebben gemaakt. Met deze wens hebben wij informatie verzameld en onderzoek gedaan waar de meeste jongeren tussen wal en schip raken en kwamen op deze weg nog twee mooie mensen tegen Hans en Job die de jongeren een warm hart toedragen en kansen willen bieden. De stichting is in 2013 tot stand gekomen en nog steeds een groeiend succes. Wij geloven in jongeren die een wens hebben en zich voor 100% willen inzetten voor zichzelf. Waar een wil is, is een weg!

Steun onze jongeren die hard werken aan hun toekomst!

Herkomst Stichting Maria Magdalena

Maria Magdalena was een Bijbels figuur die, doordat ze in armoede en met de verkeerde mensen om zich heen opgroeide, verkeerde keuzes in het leven maakte. Dit veranderde toen zij Jezus ontmoette, dit was voor haar het keerpunt in haar leven. Maria Magdalena heeft tot het einde tot Zijn volgelingen behoord en een respectabel leven geleid. Jezus veroordeelde haar niet voor de dingen die ze gedaan had in haar leven maar redde haar van steniging toen Hij zei: “Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen".

Stichting Maria Magdalena wil het keerpunt zijn voor jongeren in regio Alkmaar die hun eigen leven op het juiste pad willen brengen.

Download publicatieplicht fondsenwerving 

Download het Meerjarenbeleidsplan

Download het jaarverslag 2019

Download het privacy protocol

Download het jaarverslag 2018

Download het publicatierapport 2018

Download het publicatierapport 2017

Download het jaarverslag 2017

Download het publicatierapport 2016

Download het jaarverslag 2016 

Download het eindverslag audit 2015